Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Toplantısı

1.IMG_3957

KAMER Müdürü, Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI, UNIVERSEA.NET projesi kapsamında 10-11 Ekim 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, “Karadeniz Bölgesinde Üniversite İşbirliği: Ortak Kültürel Değerler” başlıklı uluslar arası konferansa katıldı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Romanya, Moldova, Gürcistan ve Türkiye’nin dâhil olduğu UNIVERSEA.NET adlı bir proje hazırlandı ve söz konusu Uluslar arası Konferans bu çerçevede gerçekleştirildi.

Söz konusu dört ülkenin 61 farklı üniversitesinin davet edildiği toplantıya bunlardan 55’i katılım gösterdi. Türkiye’nin Karadeniz Üniversiteleri olarak; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi konferansa katıldı.

Projenin daha önceki (Köstence ve Karabük) toplantılarında; Romanya, Moldova, Gürcistan ve Türkiye’deki üniversite eğitim programları ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve “iyi uygulamalar”a yer verilen; White Paper of Good Practises adlı kitap hazırlandı ve katılımcılara verildi.
Proje kapsamında UNIVER-SEA.NET adlı bir internet sitesi (http://univer-sea.net/) faaliyete geçirilmekte olup, Üniversiteler arası işbirliğinin bu web sitesi üzerinden yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İstanbul toplantısında, daha önce ana proje ortaklarınca yapılan çalışmalar, yeni katılan diğer üniversite temsilcilerine sunuldu ve tartışmaya açıldı. Yapılan tartışmalara Üniversitemizi temsilen katılan Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI aşağıdaki görüş ve önerileri seslendirdi:

a)Üniversitemiz “Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi”, diğer araştırma merkezleri ile bilimsel araştırma amaçlı ikili anlaşmalara, bilimsel ortaklıklara ve işbirliklerine katılmaya hazırdır. Bu işbirliklerinin projenin internet sitesi üzerinden yapılmasına imkân sağlanması önemli bir katkı olacaktır.

b)Karadeniz Üniversiteleri olarak, kültürlerimizi karşılıklı olarak daha iyi tanımak üzere Erasmus anlaşmaları yapabilir, öğrenci ve akademisyen değişimine zemin hazırlayabiliriz.

c)Beyaz Kitap (White Paper of Good Practises) ile dört ülkenin üniversite eğitim programlarının ele alınmış olması ve bizlere sunulması önemli bir çalışmadır. Bunun üzerinden giderek, iyi eğitim uygulamalarını daha da geliştirme şansına sahip olabiliriz.
Bu toplantıda, 2 yıl süreli Proje Katılım Anlaşması imzalanmış olup, itiraz olmaması halinde 5 yıla uzatılmış sayılacaktır.

2.IMG_3887

3.IMG_3959

4.IMG_3841

5.IMG_3492

6.IMG_3888