İsmail Gaspıralı Paneli

PANEL-u0130SMAu0130L GASPIRALI

• 15 Aralık 2014 Pazartesi günü Saat 13.00’te Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMER) tarafından İSMAİL GASPIRALI PANELİ düzenlenmiştir.
• PANEL İİBF Konferans Salonu’nda yapılacaktır.
• UNESCO tarafından2014’ün İsmail GASPIRALI Yılı ilan edilmesi sebebiyle bu anma faaliyeti gerçekleştirilecektir.

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA

Panel Konuşmacıları:
Doç.Dr.Ranetta GAFAROVA, Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Enstitüsü, Filoloji Fakültesi Dekanı, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Selçuk TÜRKYILMAZ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza SAKLI, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMER) Müdürü