KAMER’de Görevlendirmeler

atamalar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAMER) Yönetmeliği’nin 7.maddesi 2.bendi uyarınca, Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlendirmeleri yapılmıştır.
12.08.2014 tarih ve 2696 sayılı yazı ile;
-Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali GÜVELOĞLU ve
- Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul AĞIRBAŞ, KAMER Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir.
Aynı Yönetmeliğin 9.maddesi 1.bendi uyarınca;
- Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERDOĞAN,
- Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay AKÇAY ve
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bilgin TURNA, KAMER Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.