MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

Fen, mühendislik ve sağlık bilimlerinin araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasında, yeni projeler geliştirerek Ar-Ge çalışmalarının yapılmasında enstrumental analiz cihazları ve analiz hizmetleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Toplumsal ihtiyaçlarla motive olan araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi özel çalışma koşullarına sahip, yüksek maliyetli cihazlar gerektirmektedir. Ülkemizde üniversiteler bünyesinde kurulan merkezi araştırma laboratuvarları bu çalışmaların alt yapısını oluşturmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde 27 Eylül 2012 tarih 28424 sayılı kanun ile kurulmuş Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa zamanda hem kendi bünyesindeki hem de çevre illerdeki araştırmacıların çalışmalarına destek olabilecek teknik ve akademik alt yapıyı kurmuştur.

Laboratuvar Cihaz Listesi

ICP-OES (İndüktif Eşleşmiş Plazma/Optik Emisyon Spektrometresi)

GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)

LC-MSMS (Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi)

NMR (Nükleer Manyetik Rezonans)

LSC (Sıvı Sintilasyon Sayacı)

SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu)

ED-XRF (Enerji Ayrımlı X-Işınları Fluoresans Spektrometresi)

XRD (X Işını Difraktometresi)

Civalı Porozimetre

Yüzey Karakterizasyonu (BET)

İnce Film Üretim Sistemi

Nano Partiküllerde Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı

Toplam Organik Karbon Cihazı

Elementel Analiz Cihazı