Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


Bireysel ve grupla yapılan görüşmelerde danışana, bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki konu ve sorunları, gizlilik temeline dayalı, güvenli bir ortamda konuşma fırsatı sunulmaktadır. Danışanlarla, kişisel sorunlarını belirlemek ve saptanılan hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütülmektedir.