Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


Her eğitim-öğretim yılı başında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversiteyi, akademik sistemi ve sosyal imkânları daha yakından tanıması için bir tanıtım programı düzenlenmektedir. Bu program, üniversite bünyesindeki ilgili tüm öğrenci hizmet birimleri ile akademik birimlerin ortak faaliyetiyle gerçekleştirilmektedir.