Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


        Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde ki çalışma faaliyetlerini; proje çalışmaları, akademik yayın çalışmaları, öğrenci tez uygulamaları, ders uygulamaları, sektörden gelen ziyaretçilerin ağırlanması, ilk ve orta dereceli okullardan gelen öğrenci gruplarının ağırlanması olarak özetlemek mümkündür. Bu kapsamda Merkezde tatl ısu ve deniz suyu çalışmaları yürütülmektedir. Halen Merkezde normal ve albino gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss), Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis), mersin balıkları (karaca mersin (Acipenser gueldestaedtii), uzun burun mersin (A. stellatus) ve Sibirya mersin balığı (A. baeri)), Anadolu sazanı (Cyprinus carpio), Avrupa yayın balığı (Siluris glanis) gibi ekonomik balık türlerinin bakım ve besleme çalışmaları yürütülmektedir.

          Merkezde RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Lisans eğitiminin derslerinden Güz yarıyılında SUR311 İç Su Balıkları Yetiştiriciliği, SUR301 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, SUR401 Balık Besleme ve Yem teknolojisi, Yüksek lisans Derslerinden SUR5126 Tilapia Yetiştiriciliği, SUR5121 Kapalı Devre Akaukültür Sistemlerinde Balık yetiştiriciliği, SUR5184 Balıklarda Hastalık Teşhisine Yönelik Örnekleme Metotları, SUR5116 Yem Hammaddeleri ve Yem Hazırlama, SUR6071 Balık Hastalıkları Tanı ve Sağaltma Yöntemleri derslerinin uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bahar döneminde SUR306 Deniz Balıkları yetiştiriciliği, SUR308 Su Ürünleri Tesis Projelendirme, SUR310 balık Hastalıkları, SUR304 Plankton Kültürü, yüksek Lisans derslerinden SUR5122.1 Mersin Balığı Yetiştiriciliği, SUR5124.1 Yayın Balığı Yetiştiriciliği derslerinin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

  1. Proje Çalışmaları
  2. Tez Çalışmaları
kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort