Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


MERKEZİMİZDE YÜRÜTÜĞÜMÜZ VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUMUZ AR-GE PROJELERİMİZ

 1. 103.02.3 Kuzey Fırat Populasyonuna Ait Dere Alası (Salmo trutta)’nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması
 2. 011.103.02.3 Karaca Mersin (Acipenser gueldenstaedti) ve Sibirya Mersini (Acipenser baeri) Türlerinin Doğu Karadeniz Şartlarında Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerine İlave Tür Olabilme İhtimalinin Araştırılması
 3. 103.02.1 Gökkuşağı Alabalığının (Oncornhychus mykiss) Üreme Mevsimi Boyunca Spermatolojik Özellikleri ve Spermin Kısa Süreli Muhafazası
 4. 103.02.2 Amonyak ve Nitritin Melek Balığı (Pterophyllum scalare) üzerine Akut Toksisitesi ve Eritrosit Morfolojisine Etkisi
 5. 103.02.1 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Sindirim Sistemi Üzerine Beslenme Yoğunluğunun Etkisi.
 6. 103.02.2 Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baerii) Yeminde Fındık Küspesi Kullanımının Büyüme Performansına Etkisi.
 7. 103.02.1 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinde Görülen Psuedomonas spp Enfeksiyonları ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi.
 8. 103.02.01 Diploid ve Triploid Çoruh Alabalığı (Salmo coruhensis) Larvalarının Farklı Işık Şiddetinde Besin Kesesi Tüketiminin Belirlenmesi.
 9. 103.02.04 Deriner Baraj Gölü Balık Faunasının Bakteriyel ve Paraziter Patojenler Açısından Araştırılması.
 10. 103.02.03 Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss)’da Görülen Lactococcus garvieae Enfeksiyonu Üzerine Bir Araştırma.
 11. TAGEM-15/AR-GE/22, Karadeniz Bölgesinde Termoklin Tabakasının Altından Su Çekerek Deniz Kafeslerinde Gökkuşağı Alabalığının Yazlatılma Olanaklarının Araştırılması (DEKASURYET), GTHB, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
 12. 53007.103.02.05 Doğu Karadeniz şartlarında Sibirya (Acipenser baeri) ve karaca (Acipenser gueldenstaedti) mersin balıklarının gamet gelişimlerinin belirlenmesi,
 13. 53002.103.02.01 Karadeniz Bölgesinde Kültürü Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıklarında Görülen Vibrio Enfeksiyonları ve Tedavisi.
 14. 2015.53001.103.02.02 Sibirya mersin balığı (Acipenser baeri) naklinde balık refahı,
 15. 2011.103.02.3 Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerinin Alabalık Kuluçka Sistemlerinde Etkilerinin incelenmesi.
 16. 2012.103.02.1 Yüksek Lisans, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’ında Farklı Yemleme Yoğunluklarının Büyüme Performansına ve Mide Hacmine Etkisi, Yürütücü: Doç Dr. Huriye Arıman Karabulut,
 17. 2009.103.02.3 N. Araştırma Kuzey Fırat Popülâsyonuna Ait Dere Alası (Salmo trutta)’nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması. Yürütücü: Doç. Dr. Huriye Arıman Karabulut,
 18. 103.02.04 N. Araştırma, Deriner Baraj Gölü Balık Faunasının Bakteriyel ve Paraziter Patojenler Açısından Araştırılması, Yürütücü: Doç. Dr. Şevki Kayış,
 19. 2013.103.02.2 Yüksek Lisans, Sibirya Mersin Balığı (Acipenserbaerii) Yeminde Fındık Küspesi Kullanımının Büyüme Performansına Etkisi, Yürütücü: Doç. Dr. Huriye Arıman Karabulut

Çalışmalara git

Tez Çalışmaları git.

kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort