Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


MERKEZİMİZDE YILLARA GÖRE YAPILAN ÇALIŞMA FAALİYETLERİ

2013 YILI FAALİYETLERİ

Yıl içerisinde 2 adet araştırma projesi tamamlanmıştır. Buna ilaveten 4 adet Yüksek Lisans, 5 adet Seminer ve 4 adet Lisans tezi hazırlanmıştır

Yüksek Lisans Tezleri

 • Kübra AK, Sibirya Mersin Balığının (Acipenser baerii) Doğu Karadeniz Şartlarında Yetiştiricilik Performansının Belirlenmesi, Tez Danışmanı Yrd. Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu pdf
 • Erol Aşçı, Farklı Besin ve Sıcaklığın S Tipi Rotifer (Brachionus rotundiformis) Kültürüne Etkisi, Tez Danışmanı Doç.Dr. Ramazan Serezli, 
 • Özay Köse, Kaynak Alabalığının (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) Spermatolojik Özellikleri ve Spermanın Kısa Süreli Muhafazası, Tez Danışmanı Prof. Dr. Temel Şahin, pdf
 • Burcu Şenoğlu, Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Farklı Yemleme Yoğunluklarının Büyüme Performansına ve Mide Hacmine Etkisi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Huriye Arıman Karabulut

Lisans Tezleri

 • İsmail Kızıl, Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)Yumurtalarında Alternatif Dezenfeksiyon Uygulamaları, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şevki Kayış,
 • Mete Merttürk& Semih Güreli,Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Görülen Yersiniyozis Hastalığının Teşhis ve Tedavisi, Doç Dr. Fikri Balta,
 • Huri Hasanoğlu, Alabalık Çiftlikleri Atık sularının Fizikokimyasal Özellikleri ve Akarsu Ekosistemine Etkileri, Tez Danışmanı Prof. Dr. Bülent Verep,
 • Songül Gençoğlu, Deniz Balığı Larvalarında Anomali İncelemesi, Tez Danışmanı; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Havva Topuz, Deniz Balıkları Larvalarında Ön Besleme, Tez Danışmanı; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,

Seminerler

 • Murat Yılmaz,Akuaponik Sistemlerin Kullanımı, Danışman; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Mehmet Nuri Bozyel, Su Ürünleri Yatırımlarında Banka Kredilendirilmesi, Danışman; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Dilek Özdemir, Mersin Balıkları ve Yetiştiricilik Teknikleri, Danışman; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Özay Köse, Sperm Muhafaza Yöntemleri ve Teknikleri, Danışman; Prof. Dr. Temel Şahin,

2014 YILI FAALİYETLERİ

Yıl içerisinde 1 adet araştırma projesi tamamlanmıştır. Buna ilaveten 4 adet Lisans tezi hazırlanmıştır.

Lisans Tezleri

 • Tuğba Kula, Yetiştiricilikte Kerevitle Birlikte Bulundurulan Gökkuşağı Alabalığının Büyüme Performansı, Danışman; Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Cansu Yılmaz, Alabalık Alevinlerinde Mavi Kese Hastalığının Araştırılması, Danışmanı: Doç. Dr. Şevki Kayış,

2015 YILI FAALİYETLERİ

Yıl içerisinde 2 adet araştırma projesi tamamlanmıştır. Buna ilaveten 1 adet Yüksek Lisans, 1 adet Seminer ve 5 adet Lisans tezi hazırlanmıştır.

Yüksel Lisans Tezleri

 • Yunus Emre Kırtan, Sibirya mersin Balığı (Acipenserbaerii) Yemlerinde Fındık Küspesi Kullanımının Büyüme performansına Etkisi, Danışman: Doç, Dr. Huriye Arıman Karabulut,

Lisans Tezleri

 • Ali Kemal Murat, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Alabalık Yetiştiriciliği; Güncel İş Akışı ve Yetiştiricilik Performansı, Danışman: Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu,
 • Fatma İldeş, Çay Bitkisi (Cammellia sinensis) Tohumunun Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Aeromonas hydrophila Enfeksiyonuna karşı Kullanımının Araştırılması, Danışmanı: Doç. Dr. Şevki Kayış,
 • Sevilhan Ayaş, Balıklarda Görülen Protozoan Parazitler, Yürütücü: Doç. Dr. Fikri Balta,
 • Hasan İşler, Balık Yemine Doğal Pigment Maddesi (Kırmızı Biber) İlavesinin Alabalığın (Oncorhynchus mykiss 1972) Büyüme Performansına ve Et kalitesine Etkisi, Danışman: Doç. Dr. Huriye Arıman Karabulut,

Bayram Çelik,Tilapia Balıklarında Yemleme Sıklığının Büyüme Üzerine Etkisi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Delihasan Sonay

Seminer

Murat Yazıcı,Akuaponik Sistemler ve Kullanımı, Danışman: Yrd.Doç.Dr. İlker Zeki Kurtoğlu

Cansu Yılmaz, Alabalık Alevinlerinde mavi kese hastalığı. Danışman: Doç.Dr. Şevki KAYIŞ

2016 YILI FAALİYETLERİ

Yıl içerisinde 1 adet araştırma projesi, 1 adet yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

Yüksel Lisans Tezleri

 • Cansu YILMAZ, Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerinin Alabalık Kuluçka Sistemlerinde Etkilerinin İncelenmesi. Danışman: Doç.Dr. Şevki KAYIŞ

2017 YILI FAALİYETLERİ

Yüksel Lisans Tezleri

 • Dilber ONAY AĞIRBAŞ, YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN KARACA MERSİN BALIĞI (Acipencer gueldenstaedtii, Brandt and Ratzenburg, 1833)’ NIN LAKERDA YAPIMINA UYGUNLUĞU VE BAZI KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ . Danışman: Yrd.Doç.Dr Serkan KORAL pdf

Çalışmalara git

Proje Çalışmaları git

kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort